• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Нормативно правова база

Фільтрувати за назвою      Показати #  
# Заголовок Статті
1 Положення про циклову комісію
2 Положення про рейтингову оцінку педагогічних працівників
3 Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок
4 Положення про електронну бібліотеку
5 Положення про бібліотеку
6 Результати вибору оригінал-макетів підручників 2024
7 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
8 Положення про навчальну програму навчальної дисципліни
9 Положення про атестацію педагогічних працівників
10 Старатегія розвитку ВСП ЛФЕФК ПДАУ 2022-2026
11 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти
12 Положення про систему оцінювання якості знань здобувачів освіти
13 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
14 Положення про академічну мобільність
15 Положення про студентське самоврядування
16 Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін
17 Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу ОПП
18 Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
19 Положення про педагогічну раду
20 Положення про практичну підготовку здобувачів ФПО
21 Положення про організацію освітнього процесу
22 Положення про модульний контроль 2023
23 Положення про методичну раду
24 Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
25 Положення про екзаменаційну комісію
26 Пам`ятка про вибір дисциплін
27 Положення про курсові роботи
28 Результати вибору оригінал-макетів підручників
29 Положення про застосування дистанційних технологій навчання у ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ"
30 Колективний договір
31 Положення про академічну доброчесність ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ"
32 Положення про Відокремлений структурний підрозділ «ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ Полтавського державного аграрного університету» (нова редакція)
33 Наказ про призначення керівника

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

lubnyfekpdaa@gmail.com