• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Оператор комп’ютерного набору

Друк
PDF

 

У Відокремленому структурному підрозділі «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» діють курси підготовки операторів комп’ютерного набору. Успішне оволодіння цією робітничою професією дозволить студентам у подальшому ефективно використовувати сучасну комп'ютерну техніку для розв'язання завдань обліку, економіки та управління господарством.

Першочергове завдання для слухачів курсів – вивчення будови персональ­ного комп'ютера, правил експлуатації комп’ютерної техніки, файлової системи, основних принципів роботи з програмами. Під час занять значна увага приділяється виробленню вміння скла­дати й оформляти службові документи, вести документообіг  в установах.

Слухачі курсів вивчають основи техніч­ного редагування та оформлення тексту, програмне забезпечення, що ви­користовується в комп'ютерній поліграфії, створюють оригінал-макети різних форм, формули, використовують стилі у багатосторінкових публікаціях, таблицях, віршах тощо.

Майбутні оператори комп'ютерного набору виконують операції з базами даних  на комп'ютерному  устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, сис­тематизація, виведення інформації на принтер) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, сис­тем передачі, прийому даних на відстань. У разі появи збоїв у роботі програм та обладнання своєчасно застосовують корекційні дії.

Підготовка фахівців згідно навчального плану здійснюється за відповідними напрямками теоретичного та практичного навчання і включає вивчення таких дисциплін:

№ з/п

Назви дисципліни

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

 

1.

Загально-професійна підготовка

86

-

1.1.

Основи галузевої економіки і  підприємництва

17

-

1.2.

Основи правових знань

17

-

1.3.

Правила дорожнього руху

8

-

1.4.

Інформаційні технології

24

8

1.5.

Резерв часу

19

-

2.

Професійно-теоретична підготовка

299

156

2.1.

Основи роботи на ПК

38

18

2.2.

Машинопис

14

10

2.3.

Основи діловодства

17

8

2.4.

Основи роботи в Internet

17

10

2.5

Охорона праці

22

-

2.6.

Технології комп’ютерної обробки інформації

191

110

3.

Професійно-практична підготовка

400

-

4.1.

Виробниче навчання

162

-

4.2.

Виробнича практика

238

-

 

    

Під час занять формуються індивідуально-психологічні особ­ливості оператора комп’ютерного набору:

-  підвищення рівня точності, якому допомагає зорове сприйняття інформації та якісне виконання профе­сійних завдань;

-  стійкість концентрації уваги, її розподіл і переклю­чення внаслідок зосередженості на різних об'єктах і на виконанні завдання в цілому;

- на­очно-образне, словесно-логічне і оперативне мислення (завдання видаються в наочній конкретній формі, а способом їх вирішення є практичні дії);

- високорозвинена пам’ять (хороша змістовна пам'ять допомагає швидко за­пам'ятовувати, зберігати і відтворювати прочитане, що забезпечує швид­кість у маніпуляціях, сприяє підвищенню продуктивності праці);

- висока відповідальність, дисциплінованість, вольова са­морегуляція, наполегливість, витривалість, самоконтроль - важлива умова успішної діяльності оператора комп'ютерного набору.

 

Навчання на курсах проводять викладачі інформатики та інформаційних систем у обліку – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, викладачі-методисти. Заняття проводяться у обладнаних сучасною оргтехнікою комп’ютерних класах.

Термін  навчання на курсах – 5 місяців. По закінченню  навчання слухачі курсів отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії – оператор комп’ютерного набору.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

lubnyfekpdaa@gmail.com